Szkoła Podstawowa Nr 97 im. Polskich Noblistek
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa Nr 97 im. Polskich Noblistek > Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 97 im. Polskich Noblistek

Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 97 im. Polskich Noblistek

  Drukuj
 

Szkoła Podstawowa nr 97 im. Polskich Noblistek

 02-302 Warszawa
ul. Spiska 1

tel.: 22 822 09 20
faks: 22 822 09 20

e-mail: sp97@sp97.waw.pl
www: sp97.waw.pl


RODO - klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani oraz Państwa dzieci jest Szkoła Podstawowa nr 97 z siedzibą przy ul. Spiska 1, 02-302 Warszawa, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.

2. Administrator wyznaczył:

- Inspektora Ochrony Danych - Justyna Brejwo

- Zastępca Inspektora Ochrony Danych - Agnieszka Jancy,

z którym można skontaktować się pisząc na adres iod@dbfo-ochota.waw.pl lub listownie na adres Administratora z dopiskiem IOD.

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie do celów związanych z zadaniami Szkoły Podstawowej nr 97 w Warszawie na podstawie przepisów prawa.

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są:

- Osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

- Podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności,

z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane:

w związku z edukacją w szkole, przez czas trwania edukacji, po tym czasie zgodnie z zasadami archiwizacji.

7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., wymienionego na wstępie.

9. Dane, które podaje Pan/Pani wynikają z wymogu ustawowego.

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.


 
 
Wprowadził Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-08-2009
Aktualizujący Marszałek Barbara (Szkoła Podstawowa nr 97) 12-05-2022
Zatwierdzający Marszałek Barbara (Szkoła Podstawowa nr 97) 12-05-2022
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-05-2022
Liczba odwiedzin: 21248